Udit Gupta

Maharashtra

Hanee patel​

Gujarat

Ashok Jakharr​

Rajasthan

Rajdeep Deka​

Assam

Euvan kumar​

Pondicherry

Saloni​

Chhattisgarh

Leona Mishra

Odisha

Ujjwal Mishra

Uttar pradesh

Abhinav jha​

Delhi

Sayantan Paik

West Bengal

Aravind

Tamil Nadu

Akhil

Andaman

Arpit Mago

Karnataka

Yuvraj Kaushal​

Punjab

Manjay parashar

Jharkhand

PSV Kalyani​

Andhra Pradesh

Ajmal​

Kerala

Anmol​

Uttarakhand

Shibashish Dhar

Tripura

Aradhya​

Himachal

Shubham Sinha

Bihar

Hemanth Reddy​

Telangana

Ganesh Sharma​

Haryana

Aashma Surlakar​

Goa

STATE PRESIDENT

Udit Gupta