Amruta Bathe

Maharashtra

Ridham Dedania
Gujarat

Ashok Jakharr​

Rajasthan

Rajdeep Deka​

Assam

Euvan kumar​

Tamilnadu

Saloni​

Chhattisgarh

Leona Mishra

Odisha

Vaibhav Singh

Uttar pradesh

Khushi Nayyar

Delhi

Chaitali Nath

West Bengal

Aravind

Tamil Nadu

 

Akhil

Andaman

Aslam Mohammed K

Karnataka

Jatin Thukral

Punjab

Manjay parashar

Jharkhand

Anjani Mahesh Kumar

Andhra Pradesh

Ajmal​

Kerala

Anmol​

Uttarakhand

Avinash

Puducherry

Aditya Chugh​

Haryana

Aradhya​ Abrol

Himachal Pradesh

Aman Raj

Bihar

A S K Chaturveda Ruthvik

Telangana

Aashma Surlakar​

Goa

STATE PRESIDENT

Udit Gupta