Amruta Bathe

Maharashtra

Vaibhav Singh

Uttar Pradesh

Chaitali Nath

West Bengal

Jatin Thukral

Punjab

Avinash

Puducherry

Aman Raj

Bihar

Ridham Dedania

Gujarat

A S K Chaturveda Ruthvik

Telangana

Anjani Mahesh Kumar

Andhra Pradesh

Aslam Mohammed K

Karnataka

Khushi Nayyar

Delhi

Aditya Chugh

Haryana

Aradhya

Himachal Pradesh

Mehak Mishra

Odisha

Krittika

Tamilnadu

Saloni

Kerala